TIN TỨC THỜI SỰ cũ hơn

Lễ Ký kết thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng (DNIIT)

Sáng ngày 18/3/2017, Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), ĐH Nice Sophia Antipolis (CH Pháp) và Cơ quan ĐH Pháp ngữ (AUF); đồng thời chính thức thành lập Viện Công nghệ Quốc tế Đà Nẵng (Danang International Institute of Technology - gọi tắt là DNIIT) đã được diễn ra. (...)

Đoàn đại diện Đại học Nice Sophia Antipolis do PGS Franck Sosthé, Viện Trưởng Viện Du lịch Ulysse làm việc tại Đại học Đà Nẵng

Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 27/08/2017, một phái đoàn của Đại học Nice Sophia Antipolis do PGS Franck Sosthé, Giám đốc của Viện Du lịch Ulysse (Đại học Nice Sophia Antipolis) dẫn [...]
 

Ra mắt Viện Công nghệ quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng Sáng ngày 25/8/2017, Viện Công nghệ quốc tế DNIIT - đơn vị nghiên cứu và quản lý đào tạo trực thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã chính [...]
 
La cérémonie d'inauguration de DNIIT-CNFp La cérémonie d'inauguration de l'institut de coopération universitaire DNIIT labellisé CNFp par l'AUF sera présidée par [...]

 

Undefined