Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT - Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Phòng 602-604, Khu B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, TP. Đà  Nẵng
E-mail: contact@dniit.udn.vncnfp@dniit.udn.vnmire@dniit.udn.vnnicecampus@dniit.udn.vn
Trang web : http://dniit.udn.vn
Trang facebook: https://www.facebook.com/dniit.dn
Số điện thoại: 0984911635

Lê Thành Nhân

Nhan.LE-THANH@univ-cotedazur.fr

Viện trưởng

Nguyễn Thị Thanh Xuân

nttxuan@dut.udn.vn

Phó Viện trưởng

Nguyễn Thị Anh Thư

ntathu@dut.udn.vn

Phó Viện trưởng

Huỳnh Thị Nổi

htnoi@ac.udn.vn Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Thanh

nttthanh@ac.udn.vn Thư ký

 

Tiếng Việt