Văn bản chính thức thành lập Viện Công nghệ quốc tế DNIIT

Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu quốc tế TRT E-Head 20151224_qd6781-trtehealth.pdf
Quyết định đổi tên nhóm TRT E-Health thành nhóm TRT IOTIA 20170223_qd625trt-iotoa.pdf
Thỏa thuận 3 bên (Đại học Đà Nẵng - UCA Pháp - AUF) về hợp tác thành lập CNFp và DNIIT 20170318_mou3partsmire-cnfp.pdf
Thỏa thuận 2 bên (Đại học Đà Nẵng - UCA Pháp về nhiêm vụ hợp tác của Viện DNIIT 20170318_mou2partsdniit.pdf
Bổ xung (Avenant) về nhiệm vụ đào tạo của Viện DNIIT 20190320_avenantformationaccorddniit_final_signe.pdf
Quyết định thành lập Viện DNIIT, 5/5/2018 20170505_qd1551-dniit.pdf

Truyền thông - Báo chí nói về Viện Công nghệ quốc tế DNIIT
Năm 2019
- cần thêm
- cần thêm

Năm 2018
- cần thêm
- cần thêm

Năm 2017
- Báo Giáo dục và thời đại: E-Tourism - Xu hướng của kinh doanh du lịch đương đại
- Tạp chí điện tử và thông tin truyền thông Đà Nẵng: Du lịch Đà Nẵng sẽ tăng trưởng cao hơn khi hội nhập vào xu thế “E-Tourism”.
- Báo điện tử Dân trí: ĐH Đà Nẵng ra mắt Viện Công nghệ quốc tế
- Báo Giáo dục và thời đại: Đại học Đà Nẵng thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng
- Báo Giáo dục Việt Nam: Đà Nẵng có viện Công nghệ quốc tế đầu tiên
- Báo Đà Nẵng điện tử: Ra mắt Viện Công nghệ quốc tế tại Đà Nẵng
- Báo Điện tử VTV News: Thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng
- Báo Công An thành phố Đà Nẵng: Ra mắt Viện công nghệ quốc tế Đà Nẵng và Trung tâm kỹ thuật số CNFp
- Báo Điện tử Chính phủ: Đại học Đà Nẵng thành lập Viện Công nghệ quốc tế
- Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng: Ra mắt viện công nghệ quốc tế DNIIT

Tiếng Việt