Lễ báo cáo Tốt nghiệp của sinh viên Đại học UCA tại Viện DNIIT

Chiều ngày 28/06/2021, Viện Công Nghệ Quốc Tế DNIIT tổ chức trọng thể lễ bảo vệ trực tuyến đề án thực tập tốt nghiệp của 3 sinh viên khoa Tin học, trường IUT (Institut Universitaire de Technologies), Đại Học UCA, Cộng Hòa Pháp.

z2580345437768_ce5129e708d1ef3bd126da940b3df5b9.jpg

Mặc dù hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn, với sự giúp đỡ của Ban HTQT ĐHĐN, Viện DNIIT đã làm thủ tục nhận 3 sinh viên khoa Tin học, trường IUT (Institut Universitaire de Technologies), Đại Học UCA, Cộng Hòa Pháp sang thực tập làm luận án tốt nghiệp trên Đề tài «Integrated Development Environment for Machine Learning » (IDE-ML) trong khuôn khổ đề tài độc lâp cấp nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích nhanh kết hợp xử lý dữ liệu đa chiều và học máy trong kiểm soát chất lượng một số loại hải sản” (FADOTO) từ ngày 16/4/2021 tới ngày 31/07/2021. Với quyết tâm và khả năng tự lập cao 3 sinh viên đã bắt đầu làm việc từ xa trong suốt thời gian 1 tháng cách ly bắt buộc và cách ly tại nhà. Các em đã hoàn thành xuất sắc đề tài khoa học và đã bảo vệ thành công đề án trước hội đồng giám khảo Pháp Việt với điểm cao nhất trong khóa (18,5/20).

z2580404245667_c97c11625cfcec997c9a386762144dd0.jpg
Trình bày báo cáo Tốt nghiệp tại Viện DNIIT
z2580403630670_12d4116b6eec0a80fde89bbfbded065e.jpg
Đã báo cáo và có kết quả rất cao.
z2580355848973_1b1f34d9e39a8b85c6017cfef594b8a6.jpg
Chụp hình luwu niệm cùng Ban lãnh đạo Viện DNIIT và các Ban tại Đại học Đà Nẵng 

Undefined