Lễ ký kết MOU giữa Viện DNIIT với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạn tầng Viễn thông

Sáng ngày 13/7/2020, tại Viện công nghệ Quốc tế DNIIT - Đại học Đà Nẵng (Viện DNIIT) đã tổ chức buổi ký kết MOU cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Viễn thông (Công ty IFC). Về phía Viện DNIIT có GS.TSKH. Lê Thành Nhân Viện trưởng, TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Viện trưởng và TS. Đỗ Thế Cần - Phó giám đốc Trung tâm MIRE - DNIIT. Đại diện Công ty IFC có ông Trần Ngà - Giám đốc cùng các cán bộ có liên quan tham dự.
Thỏa thuận Biên bản ghi nhớ hợp tác này để làm cơ sở hợp tác nghiên cứu công nghệ, đào tạo và phát triển ứng dụng, trong các lĩnh vực «Mạng diện rộng năng lượng thấp LPWAN và ứng dụng IoT; Chuỗi năng lượng tái tạo liên tục» với mục đích:
- Hợp tác phát triển các đề tài ứng dụng khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực «Mạng diện rộng năng lượng thấp LPWAN và ứng dụng IoT; Chuỗi năng lượng tái tạo liên tục»;
- Hợp tác trong việc đào tạo và chuyển giao công nghệ; Tư vấn giải pháp và lựa chọn công nghệ; tập huấn sử dụng, cập nhật các công nghệ, xu hướng mới trên thế giới; Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ giữa hai bên, góp phần triển khai hiệu quả các đề tài phục vụ kinh tế và xã hội tại Việt Nam, tăng cường hội nhập quốc tế.

                                                                                                                                                    z1972049579761_500c6060e415f4c107afd338aacba41b.jpg
Undefined