Hội thảo về "Kỹ thuật Y sinh và Sức khỏe Điện tử"

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức hội thảo về "Kỹ thuật y sinh và sức khỏe điện tử" với sự tham gia của GS. Olivier Meste, Giám đốc Phòng TN I3S, Đại học Côte D'Azur (UCA), Cộng hòa Pháp . Đây là cơ hội để các giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh trao đổi và hợp tác nghiên cứu.
Thời gian : 8:00 tại Phòng họp 1 - Trường ĐHSPKT- 48 Cao Thắng, ĐN.

Ảnh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng.

 

Undefined