Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty CRC

Au 25/6/2019 à l'après midi, l'Institut International de la Technologie de Da Nang (DNIIT) - Université de Da Nang (DHDN) et CRC ont organisé l'inauguration...
Chiều ngày 25/6/2019, Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Công ty Cổ phần Đầu tư Liên Doanh Phát triển Năng Lượng CRC phối hợp tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác để làm cơ sở phối hợp, hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực "Năng lượng tái sử dụng". Tham dự buổi Lễ về phía Công ty có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Công ty: Ông Phạm Văn Bắc - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Liên Doanh Phát triển Năng Lượng, ông Trần Đại Nghĩa PGĐ phụ trách kỹ thuật và quan hệ EVN. Về phía Viện DNIIT có sự hiện diện của GS. TS. Lê Thành Nhân – Viện trưởng Viện DNIIT, các chuyên viên, sinh viên, Master của trường Đại học vùng “Université Côte d’Azuz” (UCA) Pháp đến thực tập nghiên cứu trong khuôn khổ các nhóm đề tài nghiên cứu, sáng tạo.
Biên bản ký kết lần này, hai bên triển khai nhiều hoạt động khoa học và công nghệ của công ty CRC trong lĩnh vực “Năng lượng tái sử dụng”cụ thể là: Tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Tổ chức tư vấn, thẩm định việc chọn lựa ứng dụng công nghệ mới; Tập huấn sử dụng, cập nhật các công nghệ, đào tạo năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ.

Một số hình ảnh của lễ ký kết:

Français