Thư mời tham gia tọa đàm và khai giảng lớp Master E_Tourism

 
thu_moi_tham_gia_toa_dam_ve_chu_de_e-tourism_-_chien_luoc_hien_dai_hoa_du_lich_viet_nam_trong_boi_canh_moi_cua_kinh_te_va_cong_nghe_toan_cau.png
Mời các Anh Chị đăng ký tham gia theo thông tin trong Thư mời.
Trân trọng.
Undefined