Thăm Đại học Huế và các trường thành viên

Ngày 08/10/2020, nhận lời mời của Đại học Huế, Viện công nghệ Quốc tế DNIIT do GS.TSKH. Lê Thành Nhân Viện trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi viếng thăm và làm việc với Đại học Huế và một số trường thành viên như: Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm, Đại học Nông Lâm, Đại học Nghệ thuật, Đại học Kinh tế và Khoa Du lịch - Đại học Huế. Phía Viện DNIIT có Ban lãnh đạo và các cán bộ liên quan, Ông Albert ANTOINE, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Công ty tư vấn AVAIGA, Singapore, Ông Phạm Tư Oanh, Giám đốc Công Ty Xuân Phú, Huế, Ông Cung Trọng Cường, Giám đốc Viện Nghiên Cứu Phát triển Tỉnh Thừa Thiên Huế. Phía Đại học Huế có Lãnh đạo ĐH Huế, Lãnh đạo các Khoa kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế cùng các Lãnh đạo của các trường thành viên.
Mục đích của chuyến đi này là giới thiệu về Đại học Côte d'Azur, Cộng hòa Pháp (ĐH UCA) và Viện Công Nghệ Quốc tế DNIIT - Đại học Đà Nẵng. Viện DNIIT được xây dựng theo mô hình "khuôn viên không tường" của ĐH UCA tại Đại học Đà Nẵng.
Chuyến đi nhằm:Tìm hiểu các khả năng hợp tác cũng như xây dựng mô hình hợp tác kết hợp các đơn vị thành viên của Đại học Huế với Doanh nghiệp Huế phù hợp với chủ trương phát triển của thành phố và của Tỉnh Thừa Thiên Huế; Gặp gỡ, kết nối liên lạc với các đơn vị và cá nhân có yêu cầu hợp tác nghiên cứu, áp dụng công nghệ.
Phối hợp chuyến đi lần này, Viện DNIIT cũng gặp gỡ và làm việc với các ông Cung Trọng Cường,Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Phát triển Tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Albert ANTOINE, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Công ty tư vấn AVAIGA,Singapore; ông Phạm Tư Oanh Giám đốc Công Ty Xuân Phú, Huế về việc xây dựng công ty chuyển giao công nghệ "Digitech" tại thành phố Huế nhằm kết nối các nhiêm vụ phát triển Thừa Thiên Huế với các trường thành viên và các cá nhân có nhu cầu nghiên cứu chuyển giao công nghệ.
Một số hình ảnh của chuyến đi:
z2116644744276_20ee67eccb71e14fbf2fcaadd12b6a39.jpg
Làm việc cùng trường Đại học Huế.
z2116644672370_38408ebb46702ee4aac1a4b55aea54f0.jpg
Tại trường Đại học Nông Lâm - Huế
z2123793209897_43658177a877bd46e882d61f1e37ed8b.jpg
Hiệu trưởng Đại học Khoa học Huế tặng quà lưu niệm
z2123793215924_af4fe4b7cfa9ca7248e52d061c59f707.jpg
Chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban lãnh đạo Đại học Kinh tế Huế
z2123793212920_62ba17b1fa4c0c1965edf465f526fc39.jpg
Làm việc cùng Ban lãnh đạo Đại học Khoa học Huế

z2123793209898_f87db79a31ead44a2b92efbd2d4ef8d6.jpg
Làm việc cùng Ban lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Huế
z2123793209410_49f33de0d36f50f4bf3d9d7d8fc81517.jpg
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Huế tặng quà lưu niệm
z2123793211937_cfc80499061e98c8d65aa32010776889.jpg
Làm việc cùng Lãnh đạo trường Đại học Nghệ thuật Huế
z2123793211938_ad19058f3f31e42ade538ece73461b74.jpg
Chụp ảnh lưu niệm cùng Khoa Du lịch Huế

 
Undefined