Trường hè quốc tế học trực tuyến về Deep learning

Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT – ĐHĐN phối hợp cùng trường Đại học Côte d’Azur (UCA), Pháp tổ chức khóa học trực tuyến 2020 của Trường hè Quốc tế "Deep Learning School" dưới sự hướng dẫn của các giáo sư đến từ Đại học Côte d’Azur bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
Khóa học trực tuyến “Introduction to Deep Learning” gồm chuỗi 4 modules (webinars) liên quan đến chủ đề về neural networks và machine learning với thời lượng mỗi module từ 40 đến 50 phút học trực tuyến. Nội dung cụ thể như sau:

Webinar 1: Tổng quan về học máy, giải thích mô hình đầu tiên của mạng nơ-ron nhân tạo và sự khác biệt của nó với mạng nơ-ron thần kinh sinh học.
Webinar 2:  Các thuật toán huấn luyện mạng nơ-ron nhân tạo.
Webinar 3: Mối liên hệ giữa mạng nơ-ron nhân tạo với học sâu. 
Webinar 4: Module này bao gồm việc tìm hiểu các loại mạng nơ ron sâu và cái nhìn tổng quan về học sâu.
Thủ tục đăng ký: 

Các học viên quan tâm vui lòng đăng ký tham gia theo đường link:

https://forms.gle/dNMt9zXjUNHL6ArA8

Thời hạn đăng ký: trước 24h00 ngày 28 tháng 06 năm 2020.

Undefined