Viện DNIIT chính thức là thành viên Hiệp hội Quốc tế LoRa Alliance®

Từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, Viện DNIIT được chính thức công nhận là thành viên khoa học của hiệp hội quốc tế LoRa Alliance®.

LoRa Alliance® là một hiệp hội quốc tế phi lợi nhuận, kể từ khi thành lập vào tháng 3 năm 2015, hiện đã có hơn 500 thành viên khoa học và công nghệ của hơn 120 nước, trở thành liên minh lớn nhất và phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực công nghệ. Các Công ty lớn trên thế giới như Sysco,Google, Amazon, Facebook đều là thành viên. Mục đích của LoRa Alliance® là phát triển sự hợp tác chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên để thúc đẩy và thúc đẩy sự thành công của giao thức LoRaWAN® trở thành tiêu chuẩn mạng rộng không dây bảo mật hàng đầu thế giới cho các vật thể kết nối (IoT).

medium_loracouverage.png
 
Undefined