Chương trình giới thiệu và thực nghiệm Hệ thống quản lý nước thông minh - Smart Water Network (SWN)

Đà Nẵng đang thực hiện chiến lược phát triển thành Thành phố thông minh theo tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Mạng lưới cung cấp nước thông minh là một bộ phận không thể thiếu trong cấu phần của một thành phố thông minh. Vì thế việc phát triển hệ thống quản lý tiêu thụ nước tự động kết nối với hệ thống quản lý cung cấp nước từ nguồn cung cấp hiện có để xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về cấp nước là rất cần thiết. Cơ sở dữ liệu này sẽ tạo nền tảng để ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý chung toàn bộ Thành phố trong tương lai.
Hôm nay, ngày 24/3/2020, tại công ty Cổ phần cấp Nước Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình giới thiệu và thực nghiệm Hệ thống quản lý nước thông minh - Smart Water Network (SWN) do GS. Bùi Văn Ga - nguyên thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo chủ nhiệm đề tài, cố vấn chuyên môn GS. Lê Thành Nhân - Viện trưởng Viện Công nghệ Quốc tế Đà Nẵng (DNIIT) - Đại học Đà Nẵng. Thành viên tham gia : Fabien Ferrero, Lê Minh Tiến, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Lê Quốc Huy, Trần Văn Líc,Võ Hồng Dương, Huỳnh Hữu Hưng, Phạm Lý Triều. Đề tài thuộc đề án tổng thể SmartWater, Hợp tác giữa Viện DNIIT Đại học Đà Nẵng và Đại học Cote d’Azure, Pháp; Phụ trách đề án: GS. Philippe Gourbesville và PGS. Võ Ngọc Dương. Nội dung đề tài: Nghiên cứu nguyên lý tổng thể của hệ thống quản lý tiêu thụ nước tự động; Thiết kế đồng hồ nước digital hoạt động đồng bộ với đồng hồ nước cơ khí hiện có; Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu định kỳ từ đồng hồ nước digital; Thiết kế bộ phụ kiện để lắp bổ sung vào hệ thống nước hiện hành của khách hàng gồm đồng hồ nước digital và bộ truyền dữ liệu; Phân tích lựa chọn phương thức truyền dẫn thông tin trên các nền tảng sóng RF Mesh, Wifi, LoRa…; Thiết kế hệ thống hạ tầng phục vụ thu thập thông tin tiêu thụ nước, bao gồm lắp đặt hệ thống anten phát sóng và kết nối các Gateway với Cloud internet…; Kết nối hệ thống quản lý tiêu thụ nước và hệ thống cung cấp nước; Xây dựng các dịch vụ phần mềm để lưu trữ, khai thác và phân tích dữ liệu tiêu thụ nước bổ sung vào hệ thống quản lý nước của thành phố bao gồm dịch vụ phần mềm in xuất tự động hóa đơn; thông báo lượng nước tiêu thụ nước qua ứng dụng điện thoại thông minh; phân tích dữ liệu, cảnh báo thất thoát nước…; Thiết kế, xây dựng thí điểm các dịch vụ lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn về nước sinh hoạt, tương thích với cơ sở dữ liệu thành phố thông minh của Đà Nẵng, chuẩn bị cơ sở kỹ thuật để sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tiến tới tối ưu hóa việc quản lý mạng lưới cung cấp nước sinh hoạt; Chế tạo đồng hồ nước số hóa và bộ truyền thông tin tự động phù hợp với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thiết lập trong toàn thành phố; Thiết kế và lắp đặt nền tảng của hệ thống thu thập dữ liệu; Vận hành thí điểm hệ thống cấp nước thông minh với 200 hộ dân; Phối hợp với Công ty Cỗ phần Đầu tư Đà Nẵng-Miền Trung (DMT Group) để triển khai ứng dụng đại trà trên hệ thống cấp nước mà Công ty đang quản lý.
Hy vọng các sản phẩm của đề tài hoàn toàn có thể áp dụng rộng rãi ở các Tỉnh/Thành phố khác trong cả nước đồng thời với kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình thực hiện đề tài cho phép nhóm nghiên cứu làm chủ công nghệ và hình thành sản phẩm đặc trưng cho Thành phố Đà Nẵng.

53d85ce8a221597f0030.jpg
a893f838d9f022ae7be1.jpg
3c95d339f2f109af50e0.jpg
9780c2c3e30b1855411a.jpg91587a2866e09dbec4f1.jpg
Undefined