Tham luận về Mạng lưới vạn vật kết nối Internet của GS. Fabien Ferrero

Tham luận của GS.TS. FABIEN FERRERO – Giáo sư trường đại học Université Côte d’ Azur có chia sẽ về công nghệ mạng sóng di động - Internet Of Thing. Hay cụ thể hơn là Mạng lưới vạn vật kết nối Internet. Là một liên mạng, trong đó các thiết bị, phương tiện vận tải (được gọi là "thiết bị kết nối" và "thiết bị thông minh"), phòng ốc và các trang thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành cùng với khả năng kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu. #smart_school_forum_2019 #Smart_2019 #đà_nẵng
https://www.youtube.com/watch?v=uOsAHiWSy-4

Undefined